vereniging

De VAK is een vereniging van beeldend kunstenaars die werkzaam zijn in de regio Amstelland met inbegrip van Amsterdam. Op deze site kunt u kennismaken met de Vereniging Amstelland Kunst en haar leden.
Sinds de oprichting in 2006 is het ledenaantal rond de 50 stabiel.
Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door de leden, georganiseerd in commissies die aangestuurd worden door het bestuur. Het bestuur bestaat uit kunstenaarleden en leden van buiten de vereniging met bestuurlijke capaciteiten. Commissies en bestuur wisselen met regelmaat van samenstelling.
De vereniging is actief op zoek naar expositiemogelijkheden voor haar leden in eigen (tijdelijke) ruimtes of bij derden.
De VAK neemt met haar eigen galerie denieuwegalerie deel aan grote kunstbeurzen. Omdat de daar exposerende leden samen de veelal hoge kosten van deelname dragen wordt dit financieel haalbaar voor de individuele kunstenaars.
Daarnaast houdt de vereniging bijeenkomsten waar van gedachten gewisseld wordt over kunst en alles wat daarmee te maken heeft, of dit nu filosofisch of praktisch van aard is. Dit gebeurt op een professionele manier in een informele sfeer tijdens atelier- en museumbezoeken, lezingen, borrels en natuurlijk bij openingen.
Voorts is de vereniging voortdurend in overleg met overheden, kunstinstellingen en pers om de randvoorwaarden voor de beroepspraktijk zo gunstig mogelijk te maken.
De VAK staat open voor nieuwe leden, die (semi)professioneel actief zijn in de schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, film, computerkunst, mixed-media, keramiek, edelsmeedkunst etc., mits zij voldoen aan de criteria van de ballotagecommissie.

Bent u kunstenaar en wilt u lid worden? Lees dan ons ballotagereglement en de statuten. Vul daarna het aanmeldformulier in.

Interesse in kunst? Bekijk dan de agenda in exposities of maak kennis met een van de kunstenaars.

Bezoek ons ook op facebook en www.denieuwegalerie.nl.

© Amstellandkunst 2017

QR Code Business Card