Heidi Wallheimer

diverse technieken
Heidi Wallheimer
"art = life"

Ik schilder mensen die ik voor een korte tijd heb ontmoet en beter wil leren kennen.

Door hun intuïtief te portretteren geef ik hun een karakter en een boodschap mee voor de toeschouwer. Voor elke toeschouwer zal dat een andere beleving zijn.

In mijn fotografie laat ik, voornamelijk, de kinderen aan het woord.

Ik vang een heel klein en intens moment van het kind dat je vasthoudt en beroerd. Zo zal elk moment van de dag dit portret anders binnenkomen. Het kind voert een dialoog met de toeschouwer.

In mijn bronzen beelden verwijs ik naar het behoud van de natuur. De emotie die in mijn beelden zit is ingetogen en kwetsbaar. Kwetsbaar zoals de natuur.

Mijn marmeren en albast beelden zijn een versmelting van het mannelijke en vrouwelijke van de mens en de natuur, vaak bij elkaar gehouden door een stuk touw waardoor ik ook hier de kwetsbaarheid van het voortbestaan van het ecosysteem tot uitdrukking wil brengen.

Als kunstenaar werk ik voornamelijk alleen waardoor input van buitenaf schaars is.

Het VAK geeft mij de mogelijkheid om samen te werken met professionele kunstenaars en elkaar te kunnen voedden. Samen te exposeren geeft een toegevoegde waarde. Samen ondernemen en ontwikkelen levert veel meer op dan alleen

Over de serie  ‘Between Heaven&Earth’
Deze werken zijn gelaagd, zoals het leven.
Ervaringen en emoties komen samen op een intuïtieve wijze en vormen
een dans van balans, compositie en kleur.

www.heidiwallheimer.nl