Privacy Policy Amstelland Kunst (VAK)

Vereniging Amstelland Kunst ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Amstelland Kunst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar overige mediakanalen en van haar leden, en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

AVG   

In deze verordening zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Organisaties die persoonsgegevens gebruiken en uitwisselen dienen aan deze regels te voldoen. Informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit  Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Amstelland Kunst en de AVG

In deze ‘privacy policy’ maken wij duidelijk hoe Amstelland Kunst met persoonlijke gegevens omgaat. In dit document wordt omschreven wat er met de verzamelde / uitgewisselde gegevens via onze diverse (media-)kanalen gedaan wordt en waarom. Door gebruik te maken van onze mediakanalen geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Amstelland Kunst kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de website, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Amstelland Kunst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw websiteadres
 • uw IP-adres
 • uw social media kanalen
 • uw opleidingen
 • uw exposities

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt middels onze website of via andere communicatie-methoden worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens opvoert. Bij het opvragen van persoonsgegevens wordt door middel van een asterisk [*] aangegeven of het een verplicht of optioneel veld is om in te vullen. Verplichte informatie is nodig om de gevraagde service te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van uw naam en uw contactgegevens om u aan te melden voor het lidmaatschap van onze vereniging.

Amstelland Kunst hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Amstelland Kunst waarbij Amstelland Kunst erop let dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk is.

Waarom Amstelland Kunst uw gegevens verwerkt

Amstelland Kunst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.

Verder gebruikt Amstelland Kunst persoonlijke gegevens:

 • voor relatiebeheer en activiteiten om het bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten;
 • om u te informeren over de activiteiten van Amstelland Kunst;
 • voor het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
 • voor het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP-adressen en bijbehorend klikgedrag waarbij Amstelland Kunst vooraf uw expliciete toestemming vraagt (zie hieronder bij Website en Cookies).

Cookies, website en Google Analytics

Op de website van Amstelland Kunst kunnen gegevens worden bijgehouden zoals de door een bezoeker bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te verbeteren.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als met uw computer de website bezoekt kan worden herkend als terugkerende bezoeker. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren.

De Amstelland Kunst-website maakt in voorkomende gevallen gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Om dit te ondervangen heeft Amstelland Kunst ervoor gekozen om een cookiemelding (wettelijke verplichting) op de website te plaatsen die u de mogelijkheid biedt alleen functionele en/of niet-privacygevoelige analytische cookies te accepteren en het plaatsen van tracking cookies niet toe te staan. Op deze manier biedt Amstelland Kunst u alsnog de mogelijkheid de website te raadplegen zonder in te stemmen met tracking cookies. Daarmee kunt u toch de site raadplegen.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites van partners zijn, kan Amstelland Kunst geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de websites die u bezoekt.

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op onze website buttons van Facebook, Instagram, Twittter en LinkedIn opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Amstelland Kunst heeft hier geen invloed op. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om te lezen wat zij doen met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken.

AMSTELLAND KUNST-mediakanalen waarbij uw persoonlijke gegevens gebruikt/uitgewisseld kunnen worden

 1. Via de website: https://www.amstellandkunst.nl

 • Op de website van Amstelland Kunst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Amstelland Kunst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 • Op de website worden alle leden van Amstelland Kunst vermeld, dit d.m.v. een stukje tekst en een foto dat door ieder lid zelf is aangebracht. Ook is er op deze pagina een link opgenomen die verwijst naar de website van de desbetreffende kunstenaar.
 • Op de website is tevens een pagina waarop de exposities, kunstroutes e.d. worden vermeld waar onze leden aan deelnemen. Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van informatie die door de leden wordt toegestuurd aan Amstelland Kunst. Er wordt een link gepubliceerd die naar de site gaat waar meer informatie over de desbetreffende expositie staat.
 • Op de website worden geen e-mailadressen, telefoonnummers of adresgegevens van leden
 • Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Amstelland Kunst, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.
 • Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.
 1. Via Facebook: https://www.facebook.com/Amstellandkunst/
 • Op de Facebookpagina van Amstelland Kunst vermelden wij slechts persoonlijke informatie die door leden is aangeleverd ten behoeve van exposities, kunstroutes e.d. waar leden van Amstelland Kunst aan deelnemen. Deze informatie kan bestaan uit namen van leden, websiteadressen van leden en/of aangeleverde foto’s/affiches door leden ter ondersteuning van het doel. De adresgegevens van de locatie waar de expositie gehouden wordt, worden geplaatst, evenals een link naar de desbetreffende expositie en een link naar de website van de desbetreffende kunstenaar.
 • Op de Facebookpagina worden nieuwe leden voorgesteld, dit aan de hand van de informatie die de vereniging heeft ontvangen van de desbetreffende kunstenaar voor de website en/of de informatie die door de kunstenaar is aangeleverd voor de nieuwsbrief.
 • Tevens is er op de pagina de rubriek ‘Amstelland Kunst op bezoek bij…’. Hier worden foto’s geplaatst die gemaakt zijn tijdens exposities van leden; ook deze plaatsen we met een link naar de website van de desbetreffende kunstenaar om op deze manier het werk extra onder de aandacht te brengen.
 1. Via Instagram: https://www.instagram.com/amstelland_kunst

Het Instagram mediakanaal kan op dezelfde wijze gebruikt worden voor het uitwisselen van persoonsgegevens als het mediakanaal Facebook.

 1. Via LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amstellandkunst

Het LinkedIn mediakanaal kan op dezelfde wijze gebruikt worden voor het uitwisselen van persoonsgegeven als de mediakanalen Facebook en Instagram.

 1. Via Twitter: https://twitter.com/amstelland_art

Het Twitter mediakanaal kan op dezelfde wijze gebruikt worden voor het uitwisselen van persoonsgegevens als de mediakanalen Facebook en Instagram.

Amstelland Kunst-exposities

 • Namen van deelnemende kunstenaars aan Amstelland Kunst-exposities worden genoemd in persberichten die door de vereniging worden verspreid.
 • Namen van deelnemende kunstenaars aan Amstelland Kunst-exposities kunnen worden vermeld in uitnodigingen die door de vereniging worden uitgestuurd t.b.v. de expositie.
 • Namen van deelnemende kunstenaars aan Amstelland Kunst-exposities kunnen worden gepubliceerd op het affiche of een flyer die gemaakt wordt voor Amstelland Kunst-exposities.
 • Tijdens Amstelland Kunst-exposities worden foto’s gemaakt van de expositie, deze worden gebruikt op Facebook, Instagram, LinkedIn en op de website. Ook is er de mogelijkheid dat er een filmweergave wordt gemaakt van de expositie, deze zal op eenzelfde manier worden gedeeld als de foto’s.

Hoe gaat Amstelland Kunst om met foto’s en afbeeldingen

Hierboven hebben wij u geïnformeerd hoe Amstelland Kunst omgaat met door u aangeleverde persoonsgegevens waaronder beeldmateriaal ter promotie van uw kunstwerken via de diverse mediakanalen. Onder de AVG worden foto’s waarbij iemand herkenbaar in beeld is, gezien als persoonsgegevens; dit betekent dat we bij Amstelland Kunst zoveel mogelijk voorkomen dat dit aan de orde is en mocht dit wel het geval zijn dan vragen wij u hier vooraf schriftelijk toestemming voor.

Hoe lang bewaart Amstelland Kunst uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derden

Amstelland Kunst verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Slechts in het geval van wettelijke verplichtingen zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat dat iemand zijn verzamelde persoonsgegevens moet kunnen inzien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amstellandkunst.nl

Amstelland Kunst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging van uw gegevens

Amstelland Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Amstelland Kunst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@amstellandkunst.nl Amstelland Kunst zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Toestemming vereist voor ontvangen nieuwsbrief

Om onze leden onze periodieke nieuwsbrief toe te mogen sturen, hebben wij de expliciete toestemming van onze leden nodig in het kader van de AVG. Mocht u al lid zijn voordat de AVG is geïntroduceerd (2018), dan hoeft u niet alsnog expliciet toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief van Amstelland Kunst door op de hiervoor bestemde ‘link’ te klikken welke aan het einde van de nieuwsbrief / in de mail met de nieuwsbrief is opgenomen. Leden zullen verzocht worden expliciet toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wijzigingen voorbehouden

In het geval van nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging en de manier waarop er met persoonsgegevens wordt omgegaan, behouden wij ons het recht voor dat we de privacy policy te allen tijde aan kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de ‘privacy policy’ van Amstelland Kunst kunt u ons benaderen via:

Secretariaat Amstelland Kunst: info@amstellandkunst.nl.