Disclaimer

De inhoud van amstellandkunst.nl en denieuwegalerie.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Vereniging Amstelland Kunst aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Vereniging Amstelland Kunst is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@amstellandkunst.nl