Open Call: Refresh Amsterdam #2

Refresh Amsterdam is een tweejaarlijks initiatief van het Amsterdam Museum waarbij hedendaagse makers met een artistieke praktijk hun visie geven op grootstedelijke thema’s in relatie tot Amsterdam. De tweede editie wordt georganiseerd in samenwerking met kunstcollectief We Sell Reality. Andere partners zijn onder meer: AGA LAB, de Appel, CBK Zuidoost, Framer Framed, Het HEM, De Kleine Komedie, Melkweg Expo, OSCAM, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie, ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, The Black Archives, Tolhuistuin en W139.

Het thema dit jaar is: War & Conflict.

Ook leden van Amstellandkunst worden opgeroepen op een voorstel in te dienen voor deze tweede editie van Refresh Amsterdam.

Aanmelden kan t/m 24 juni!

Meld je aan

 

Deze editie van Refresh Amsterdam gaat over de impact van oorlog en conflict in de wereld met focus op de stad van nu, en met name op haar inwoners en sociale structuren. Aanleiding is de Russiche invasie van Oekraïne en het publieke debat over aanverwante thema’s. Amsterdam ziet zichzelf graag als stad van de vrijheid en als toevluchtsoord. Wat doet oorlog met een stad en met onze omgang met elkaar? Waarom wekken sommige oorlogs- en conflictsituaties meer solidariteit op dan andere?

Ook in Amsterdam zijn oorlog en conflict vaak dichtbij, al zijn ze soms niet voor iedereen zichtbaar. Oorlog en conflict geven de stad mede vorm en hebben invloed op het sociale weefsel van Amsterdam; mensen die hier een nieuw thuis vonden, de xenofobie die vaak gepaard gaat met migratie en met internationaal conflict, wie in welke buurt woont, of wie helemaal geen onderdak kan krijgen. Hoe kijken mensen met een vluchtachtergrond naar de stad? Hun verzet en veerkracht blijft nog te vaak onderbelicht. Conflicten zorgden voor toestromen van vluchtelingen, van de val van Antwerpen in 1584 tot de oorlog in Syrië die in 2011 begon. Amsterdammers met allerlei achtergronden bouwen dagelijks mee aan de stad van nu. Aan de oorsprong van de diversiteit van Amsterdam staat dus ook het leed als gevolg van oorlog, kolonialisme en andere crisissituaties. Helaas wordt de impact van crises onevenredig verdeeld. Bij elke crisissituatie voelen de armere, kwetsbare groepen in de samenleving de pijn het eerst en het meest.

Lees meer

 

Meld je aan

 

Vorige editie Refresh Amsterdam

 

Teaser Refresh Amsterdam – YouTube

De vorige editie van Refresh Amsterdam had als thema ‘Sense of Place’. De gekozen projecten gaan over Amsterdam, maar laten ook zien dat de ervaringen van mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities de stads- en landsgrenzen vaak overstijgen. Processen zoals migratie, gentrificatie en de cultuur van de buurt, hebben invloed op hoe mensen zich verhouden tot een plaats en of zij zich er kunnen thuisvoelen. De werken zijn een aanvulling op de vaak nog te eenzijdige blik op Amsterdam, vertegenwoordigd in het historische erfgoed van de stad.

Drie werken werden aangekocht voor de museumcollectie: de serie potloodtekeningen Before I Was Born (2020) van Tja Ling Hu, het schilderij Zonder titel (2020) van Raquel van Haver en het textielwerk Gordijnwand (2019) door The Shadows Assembly.