Nieuwsbrief 20 – sept 2022

Voor jullie ligt een korte nieuwsbrief; de meeste leden stonden nog te druk in de ‘zomervakantiestand’ om een bijdrage te leveren of ze hadden andere prioriteiten.
Ook de individuele leden van de redactie hebben hun inzet
voor de nieuwsbrief geëvalueerd.
Liesbeth en Helena hebben, los van elkaar, besloten om hun
inzet sterk in te perken.

Helena zit vanaf nummer 2 in de redactie. De nieuwsbrief is steeds verder uitgebouwd, dat is leuk maar ook tijdrovend.
Na het vorige nummer (19) heeft zij de balans opgemaakt en besloten dat zij haar inzet strikt wil beperken tot het meedenken bij de redactievergaderingen en de finale eindcontrole, te weten de in concept opgemaakte nieuwsbrief nalopen op
foutjes.
Ook Liesbeth vindt dat haar werkzaamheden voor de nieuwsbrief te veel tijd vergen. Zij heeft besloten om nog slechts tweemaal in het jaar mee te werken in plaats van vier keer.
Peter, die sinds het allereerste nummer de opmaak verzorgt, had al eerder zijn vertrek aangekondigd.
Rud wil nog wel bijdragen leveren maar niet meer structureel als lid van de redactie. Dat geldt ook voor Tjits.
Dit betekent dat andere leden het stokje mogen overnemen.

Wie heeft er zin in?
We zoeken dus een vormgever voor de lay-out en een of twee redacteuren voor de nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt.
Zitting nemen in de redactie voor de duur van een jaar is ook mogelijk.

VAK nieuwsbrief  20  september 2022